GABINET CHORÓB ZAKAŹNYCH

SPECJALISTA CHORÓB ZAKAŹNYCH:

Lek.med. Małgorzata Świderska-Adamczewska


Przyjęcia:
Środa 17.00-19.00

Rejestracja:
Tel.: 58 661 48 83

Zakres świadczonych usług:
- choroby bakteryjne
- choroby wirusowe
- grzybice
- riketsjozy
- choroby prionowe (zakaźne encefalopatie gąbczaste (TSE))
- jadzice - choroby wywołane przez jady